Familjerådgivning i Södermalm

Parterapi

Vad är skillnaden mellan parterapi och familjerådgivning undrar en del och det med rätta?
Skillnaden består mer i de yttre ramarna. Familjerådgivning är lagstadgad rättighet enligt socialtjänstlagen.

Alla kommuner har  en skyldighet att kunna erbjuda sina invånare familjerådgivning.När man inom familjerådgivningen arbetar med paret  är det en form av parterapi.  En annan skillnad är att Familjerådgivning är  subventionerad och i Stockholm med randkommuner begränsad till ett visst antal samtal. Olika antal i olika kommuner.

Parpsykoterapi som bedrivs utanför den kommunala familjerådgivningens ramar är då den är privat inte begränsad till ett visst antal samtal och är ej heller subventionerad.
En annan skillnad är att arbetet inom den kommunala familjerådgivning har en  strängare sekretess än parterapi utanför.

Men privat parpsykoterapi har bara sekretess om den som arbetar har en legitimation typ legitimerad psykoterapeut.  Då  betraktas det som sjukvårdande behandling och man är skyldig att skriva journal vilket när man arbetar med kommunal familjerådgivning inte är skyldig att göra.

I det faktiska sättet att arbeta finns det skillnader men då mer mellan familjerådgivare/psykoterapeuter på det individuella planet. Beroende på att olika terapeuter/familjerådgivare har olika erfarenheter och olika inriktning på sin utbildning praktiskt och teoretiskt. .

Familjerådgivning i Södermalm