Familjerådgivning i Södermalm

Familjerådgivning kundval

Kundval innebär att kommunen har anslutit utförare som håller vissa minimikrav för att utföra familjerådgivning åt kommunen. De som bor i kommunen kan fritt välja mellan de utförare som kommunen anslutit.

Stockholm, Nacka, Ekerö, Järfälla, Huddinge, Lidingö har kundval inom den kommunala familjerådgivningen.

Man kan när man vill byta rådgivare om det inte fungerar med den familjerådgivare man har valt. Att familjerådgivningen är kommunal innebär också att den subventioneras ekonomiskt. Den avgift som familjerådgivaren får ta ut är fastställd av kommunfullmäktige i den kommun man bor. 

Du kan beställa tid direkt hos den familjerådgivare du valt.

Stockholm  450:- 
Täby            350:-
Nacka          270:-
Järfälla         230:-

Ekerö         300:-
Lidingö       520:-
Huddinge   250:-
Danderyd  350:-

För Ekerö och Järfälla behöver man dessutom ringa till socialförvaltningen för att få ett kundnummer när man beställt tid. Du ni behöver inte uppge namn eller adress för att få kundnummer.

Familjerådgivning i Södermalm

Ekerö

För kundnummer ring 
Socialkontorets reception
Tel. direkt 08-560 392 15

Ni behöver inte uppge varken personnummer eller namn 

Järfälla

Ring Kundtjänst telefon: 08-580 285 00, tonval 2, så hjälper de dig med kundnummer. Kundnumret skickas per post till dig tillsammans med informationsmaterial. Kundnumret ska lämnas till utföraren vid första besöket.