Familjerådgivning i Södermalm

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivning syftar till att vara en trygg plats där man tillsammans med en erfaren familjerådgivare kan hitta ett sätt att prata om allvarliga saker. En ömsesidig möjlighet att få komma tilltals och att bli lyssnad på, vilket ofta innebär ny förståelse av både den andra som av sig själv. Med den ökade förståelsen kan det vara lättare att tillsammans hitta nya vägar.

Familjerådgivning söker man ofta när parrelationen är utsatt för stor stress. De flesta önskar förändring och utveckling av relationen. 

Men det kan även vara så att känslor av hopplöshet kan dominera där tankar på att gå skilda vägar ligger nära tillhands. Då kan det är det hjälpa att tillsammans med en tredje börja formulera det som tidigare inte inte varit möjligt att sätta ord på och änn mindre uttala.

Vissa kommer när man är överens att separera. Och man önskar prata igenom och fundera över olika alternativ vid en separation. / Den praktiska sidan / Det kan även här finnas vara tillfälle att fundera över vad som har hänt. I en separation oavsett om man är helt överens så finns ändå sorg, besvikelse och känslor av misslyckande Kan man bära ansvaret för det som hänt illsammans så kan den erfarenhet lägga en bra grund för det fortsätta förälderskapet. /Den känslomässiga sidan/

Familjerådgivning innebär :
- att du/ni kan vara anonyma
- inga journaler skrivs
- en mycket stark sekretess enligt lag omgärdar samtalen 

Familjerådgivning i Södermalm